Julkaistu: 27.11.2019

Vastuullisuus ympäristön tilasta ja ilmastonmuutoksesta näkyy yhtiön operatiivisessa toiminnassa joka päivä.

60% vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025

HP:n vastuullisuusohjelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Taistelun terävin ase on yhä parempien ja ympäristöystävällisempien teknologioiden kehittäminen. Teknologiakehitys ei pelkästään riitä ellei samaan aikaan huomioida vallitsevia maailmanlaajuisia megatrendejä, kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos sekä robotiikan ja IoT-verkon nopea kehitys. Yritysten tulee valjastaa uudet innovaatiot palvelemaan ihmisten muuttuvia tarpeita ja olosuhteita.

Yhtenä tärkeimpänä konkreettisena tavoitteena on vähentää vuoteen 2025 mennessä 60% globaalien toimintojen hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteesta on nyt saavutettu 68%. Toinen merkittävä tavoite on käyttää globaaleissa toiminnoissa pelkästään uusiutuvaa energiaa vuoteen 2035 mennessä. Uusiutuvan energian käyttö kattaa jo nyt liki puolet toimintojen energiantarpeesta.

Yhteistyö WWF:n kanssa – tavoitteena metsäpositiivisuus

Metsää katoaa maailmanlaajuisesti 27 jalkapallokentän verran minuutissa. HP haluaa muuttaa metsäkadon metsäpositiivisuudeksi. Yhteistyössä WWF:n kanssa yhtiö on sitoutunut suojelemaan ja istuttamaan metsää lähes 810 neliökilometriä – ala vastaa melkein New York Cityn pinta-alaa. Viisivuotinen ohjelma alkoi marraskuussa 2019. HP lahjoittaa WWF:lle yhteensä 11 miljoonaa dollaria, jolla rahoitetaan Brasilian uhanalaisen rannikkosademetsän palauttamista ja Kiinan valtion omistamien maa- ja metsätilojen kestävää hoitoa.
HP:n tulostuspapereiden valmistuksessa käytetään raaka-aineena vain  vastuullisesti talousmetsässä kasvatettua puuta. Lisäksi yhtiö pyrkii tuottamaan pakkauksensa metsien nollahukalla jo vuoteen 2020 mennessä.

Ennennäkemätöntä muovinkierrätystä

Vuodesta 2000 alkaen uusien alkuperäisten HP-mustepatruunoiden ja -värikasettien valmistuksessa on käytetty yli 100 miljoonaa kiloa kierrätysmuovia. Eivätkä kunnianhimoiset tavoitteet suinkaan lopu tähän, sillä HP aikoo nostaa kierrätysmuovin osuuden osassa tuotteitaan 30 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

HP Planet Partners -palautus- ja kierrätysohjelman avulla voi jokainen kierrättää helposti ja ilmaiseksi alkuperäiset HP-kasetit ja -patruunat. Palauttamasi mustepatruunat ja -värikasetit yhdistetään kierrätysmateriaaleihin, kuten Haitilta ja muista maista kerättyihin muovipulloihin. Ne käyvät läpi monivaiheisen, suljetun kierron kierrätysprosessin, ja niiden ainekset erotellaan ja jalostetaan uusien alkuperäisten HP-mustepatruunoiden ja -värikasettien raaka-aineiksi. Tämä ns. suljetun kierron kierrätysprosessi tekee HP:stä maailman johtavan toimijan kierrätysketjussa, jonka avulla muovikasetit ja -patruunat pidetään poissa kaatopaikoilta ja mukana tuotekierrossa.

Ilmastonmuutos on tässä ja nyt

HP kehittää toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta. Tavoitteet ovat rohkeita ja pitkäaikaisia. Strategiassa on tärkeää keskittyä osa-alueisiin, joiden avulla voidaan parantaa ympäristömme tilaa. HP hidastaa omalla toiminnallaan ilmastonmuutosta ja turvaa elämää maapallollamme.